Álltalános szerződési feltételek

VÁSÁRLÁSI INFORMÁCIÓK (ÁSZF)1. Érvényesség


Az ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely a PlazaMarket Műszaki Webáruház és a Vásárló (a továbbiakban: „Vásárló”) között elektronikusan jön létre.


A PlazaMarket Webáruház használatával a Vásárló elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket.


Tájékoztatjuk Önt, hogy az online rendelésekkel egyéb felmerülő kérdések esetén az ÁSZF-ben megadott elérhetőségeinken állunk rendelkezésére.
CÉGADATOK

MBD NET Trade s.r.o.(Kft.), székhelye 94501 Komárno, Komenského 18/5

EU adószám: SK2023972115

Cégjegyzékszám: 35993/N


- Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése

Nyitra Kerületi Bíróság, Štúrova 9, 94968 Nyitra

PlazaMarket Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36-1-808-9060
Ügyfélszolgálatunk telefonon hétköznapokon az alábbi időszakokban érhető el:
Hétfő - péntek 9:00 - 17:00
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy munkaszüneti napokon (január 1., március 15., húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 25.-26.) az ügyfélszolgálat nem elérhető.
E-mail cím: ugyfelszolgalat@plazamarket.hu

- Tárhelyszolgáltató székelye, telephelye:

Dotroll Kft. 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.


-Tárhelyszolgáltató e-mail címe:

support@dotroll.com
A PlazaMarket Webáruházat csak az ÁSZF feltételeit és az adatvédelmi nyilatkozatot elfogadó személy használhatja. Azaz a PlazaMarket Webáruház használata során a Vásárlónak el kell fogadnia az ÁSZF feltételeit, valamint az adatvédelmi nyilatkozatban szereplő adatkezelést. Ennek hiányában a Vásárló köteles haladéktalanul megszakítani a PlazaMarket Webáruház megtekintését, abban vásárlást nem végezhet.


Kiskorú, vagy cselekvő képességében korlátozott személy csak törvényes képviselője beleegyezésével veheti igénybe a PlazaMarket Webáruház szolgáltatásait. Ezen beleegyezés megszerzése a cselekvő képességében korlátozott személy felelőssége és feladata. A PlazaMarket Webáruháznak nem feladata és nincs is rá lehetősége, hogy tudja, illeltve kiderítse ki van az online tranzakciók során a felhasználói oldalon, ezért ennek felelőssége kizárólag a Vásárlót terheli.


Amennyiben a Vásárló a PlazaMarket Webáruház weboldalára lép és annak használatát folytatja, úgy azzal a Vásárló kijelenti, hogy az ÁSZF-ben, valamint az adatvédelmi nyilatkozatban levő felhasználási feltételeket megértette, azokat tudomásul vette, és a PlazaMarket Webáruház használatának feltételeit elfogadja, az adatkezelés leírt módjához hozzájárul.


Amennyiben Vásárló nem fogadja el az ÁSZF-et, vagy az adatkezeléshez nem járul hozzá, úgy haladéktalanul köteles megszakítani a PlazaMarket Webáruház használatát és elhagyni azt.

A PlazaMarket Webáruházban megvételre kínált termékek értékesítése kizárólag fogyasztók és gazdasági társaságok, mint végfelhasználók részére történik. A termékeket kizárólag háztartásban használatos mennyiségben értékesítjük. Amennyiben feltételezhető, hogy a rendelés ezt a mennyiséget túllépi, úgy a PlazaMarket Webáruház fenntartja magának a jogot a Vásárlói ajánlat elutasítására.2. Elektronikus szerződéskötés lépései


A megrendelni kívánt termék vagy szolgáltatás részletes jellemzőiről, áráról, valamint a szállítás díjáról, időtartamáról és feltételeiről a Vásárló a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. A Vásárló a „Kosárba” feliratú gombra kattintva tudja a terméket virtuális kosarába helyezni. Amikor a terméket kosarába helyezi, megjelenik egy információs ablak, ami tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a termék elhelyezésre került a virtuális kosarába. A „Kosár” feliratú gombra kattintva megjelenik a kosár tartalma és ellenőrizhető a tartalmát. A kosár oldalon módosítani tudja a megrendelést, és tételt tud törölni a kosárból. A vásárló eldöntheti, hogy tovább nézelődik a webáruházban („Vásárlás folytatása”) vagy befejezi a nézelődést és elkezdi a megrendelés folyamatát a „ Pénztárhoz” feliratú gombra kattintva. Amennyiben az utóbbit választotta elkezdheti a megrendelést és regisztráció nélkül vásárolhat a kért adatok megadásával.

A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció. A Fizetési adatoknál tudja megadni a számlázási és szállítási címet. A szállítási adatokat kell megadnia, amennyiben bejelölte, hogy a számlázási címtől eltérő címre kéri a kiszállítást. Ezt követően a Vásárló egy jelölőnégyzetbe helyezett pipával igazolhatja, hogy elolvasta, megértette és elfogadta az Adatvédelmi irányelvet. A szállítási módnál alapértelmezett a házhoz szállítás, illetve a fizetési módnál az utánvételes fizetés. Egyéb választásra nincs lehetőség. Ezen oldalon megjelenik a bevásárló kosár ahol vásárlási adatok összegzése, a megrendelésének adatait tudja ellenőrizni a végleges elküldés előtt még utoljára. A Vásárló a rendelés véglegesítéséhez egy jelölőnégyzetbe helyezett pipával igazolhatja, hogy elolvasta, megértette és elfogadta az általános szerződés feltételeket. A Vásárló a „Rendelés megerősítés” feliratú gombra kattintva véglegesítheti megrendelését és küldheti el.A Vásárló az adatbeviteli hibákat a megrendelés során bármikor javítani tudja: az oldalon a megrendelési folyamat alatt végig. Terméket törölhet a kosárból az „X” jelölésű ikonra kattintva vagy módosíthatja a rendelni kívánt termék(ek) mennyiségét a „Mennyiség” oszlopban. Amennyiben a Vásárló az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette és a Rendelés megerősítés” gombra rákattintott, akkor megrendelést ad le, mely a Vásárló részéről kötelező érvényű ajánlatnak minősül. Ezen ajánlat azonban nem jár automatikusan azzal, hogy a PlazaMarket Műszaki Webáruház a Vásárló ajánlatát elfogadta.


A Vásárló megrendelése véglegesítésekor egy automatikus visszaigazolást (24 órán belül) kap a rendelésnél megadott e-mail címre. A Vásárlónak lehetősége van kinyomtatni ezt.3. A szerződéskötésre vonatkozó jogszabályi követelmények


Távollévők között kötött szerződés esetén a vállalkozás a jogszabály által előírt tájékoztatást – világos és közérthető nyelven – a fogyasztóval közli, vagy azt a fogyasztó számára elérhetővé teszi az alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek megfelelő módon. A tartós adathordozón (ennek minősül az elektronikus levél, az e-mail is) rendelkezésre bocsátott tájékoztatásnak olvashatónak kell lennie. Ha a távollevők közötti, elektronikus úton kötött szerződés a fogyasztó számára fizetési kötelezettséget keletkeztet, a vállalkozás egyértelműen és jól látható módon, közvetlenül a fogyasztó szerződési nyilatkozatának megtétele előtt felhívja a fogyasztó figyelmét a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságaira a szerződés szerinti termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről vagy – ha a termék vagy szolgáltatás jellegéből adódóan az ellenértéket nem lehet előre ésszerűen kiszámítani – annak számítási módjáról, valamint az ezen felül felmerülő valamennyi költségről (így különösen a fuvardíjról vagy postaköltségről), vagy ha e költségeket nem lehet ésszerűen előre kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetéséről, hogy további költségek merülhetnek fel, határozatlan időre szóló vagy előfizetést magában foglaló szerződés esetében arról, hogy az ellenszolgáltatás teljes összege a számlázási időszakra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza. Ha az ilyen szerződés átalánydíjas, arról, hogy az ellenszolgáltatás teljes összege egyúttal a teljes havi költséget is jelenti. Ha az összes költséget nem lehet előre kiszámítani, a fogyasztót tájékoztatni kell az ellenszolgáltatás összegének kiszámításának módjáról; határozott időre szóló szerződés esetén a szerződés időtartamáról, határozatlan időre szóló szerződés esetén a szerződés megszüntetésének feltételeiről; a határozott időre szóló olyan szerződés esetén, amely határozatlan időtartamúvá alakulhat át, az átalakulás feltételeiről, és az így határozatlan időtartamúvá átalakult szerződés megszüntetésének feltételeiről; a fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartamáról.

A vállalkozás köteles gondoskodni arról, hogy a fogyasztó a szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul vegye, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. Ha a nyilatkozat megtétele gomb vagy hasonló funkció aktiválásával jár, a gombot vagy a hasonló funkciót könnyen olvasható módon fizetési kötelezettséggel járó megrendelés vagy ennek megfelelő, egyértelműen megfogalmazott felirattal kell ellátni, amely jelzi, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele a vállalkozás javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után. A
PlazaMarket Műszaki Webáruházban történő megrendelés során ezen tájékoztatási kötelezettségének akként tesz eleget, hogy a „Rendelés megerősítésefeliratú gombra kattintást megelőzően a Vásárló köteles egy jelölőnégyzet kipipálásával kijelenti többek között, tudomásul vette, hogy a „Rendelés megerősítésegombra történő kattintással kötelező érvényű ajánlatot tesz a kosárba helyezett termék/szolgáltatás stb. megvásárlására, ami fizetési kötelezettséget von maga után.

A kereskedelmi célú internetes honlappal rendelkező vállalkozás köteles legkésőbb a fogyasztó szerződéses ajánlatának megtételekor egyértelműen és olvashatóan feltüntetni az esetleges fuvarozási korlátozásokat és az elfogadott fizetési módokat.

A távollévők között kötött szerződés megkötését követően – ésszerű időn belül, de a termék adásvételére irányuló szerződés esetén legkésőbb az átadáskor, a szolgáltatásnyújtására irányuló szerződés esetén legkésőbb a szolgáltatás teljesítésének megkezdésekor – a vállalkozás tartós adathordozón visszaigazolást ad a fogyasztónak a megkötött szerződésről. A visszaigazolás tartalmazza a fent részletesen meghatározott kötelező tájékoztatást, kivéve, ha azt a vállalkozás már a szerződés megkötése előtt tartós adathordozón a fogyasztónak megadta; és a fogyasztó a 45/2014. (II.26) korm. Rendelet 29. § m) pontja szerinti nyilatkozatot tett, az erre vonatkozó visszaigazolást.
4. Adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségeiről való tájékoztatás


A PlazaMarket
az adatbeviteli hibáknak („félrekattintások”) a szerződéses nyilatkozat (ami vételár fizetésével járó, kötelező erejű vételi ajánlat) elküldését megelőző azonosítását és kijavítását az alábbiak szerint biztosítja.

A Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés a PlazaMarket részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen. A részletes leírást az ÁSZF szerződéskötés lépéseinél olvasható.ű5. A szerződés iktatása


A PlazaMarket Műszaki Webáruház használatával kötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. Az PlazaMarket
azt nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, nem megtekinthető. Jogi szempontból a webáruházban leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek.


6. A szerződés nyelve


A tájékoztatás, ügyintézés és szerződéskötés, valamint a szavatossági/jótállási eljárás nyelve a magyar. A szerződés megkötése is magyar nyelven történik.7. Számítási mód megadása


Az árváltozás jogát fenntartjuk. Az áruházban feltüntetett árak bruttó árak, melyek tartalmazzák a 20% DPH (szlovák ÁFA) összegét. Nettó számlát nem áll módunkban kiállítani. Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől. Kérjük figyelmesen adja meg számlázási adatait, mert utólagos számla módosításra nincs lehetőség.


Hibás árnak minősül különösen, de nem kizárólagosan:
- érthetően téves, irreális ár, ami az érintett termék közismert, általánosan elfogadott árától jelentősen eltér;
- rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os ár;
- egyéb feltűnő értékaránytalanságot mutató ár


7.1. Fizetés feltételei:


Utánvét:


Van lehetőség helyszíni készpénzes fizetésre, az utánvételes fizetésnek nincs plusz költsége, ingyenes. A vételárat, miután átvizsgálta a megrendelt terméket, a kézbesítőnek kell kifizetni.


Előre utalás :


A termékek ellenértékét banki utalással is rendezheti. Kérjük csak a visszajelzésünket követően utalja el a végösszeget.8. Panaszkezelés módja


Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál:

Amennyiben a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztók 2017-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. A járási hivatalok elérhetőségei megtalálhatók a http://jarasinfo.gov.hu/ honlapon.

Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján 
keresztül: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU


Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következő linken [https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show] keresztül elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül.

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

Békéltető testület eljárásának kezdeményezése:

Amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A vállalkozást együttműködési kötelezettség terheli a Békéltető Testület előtti eljárásban. Ez egyrészt a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettség, másrészt a békéltető testületi meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyében van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.Szolgáltató székhelye szerint illetékes testület a Budapesti Békéltető Testület.

Elérhetőségei:
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Központi telefonszám: +36 1 488 2131
Fax: +36 1 488 2186

A Békéltető Testületek elérhetősége: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Bírósági eljárás kezdeményezése.

Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Per rendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint.8.1 Panaszügyintézés

Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Vásárlói ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat):

 • Telefonos ügyfélszolgálat nyitva tartás: Hétfő-Péntek: 9-17 óra

 • Telefonszám: 06 1 808-9060

 • E-mail:ugyfelszolgalat@plazamarket.hu, panasz@plazamarket.hu, service@plazamarket.hu

 • A Vásárló a termékkel vagy a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogását kizárólag elektronikus úton (e-mail-ben) elérhetőségeken terjesztheti elő.

A PlazaMarket Webáruház az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a Vásárlóhoz eljusson. Ha a panaszt a Vásárló elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.9. Kötelező jótállás


A PlazaMarket Webáruház termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek a Vásárló részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a PlazaMarket vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék a Vásárló részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

 • szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a PlazaMarket Webáruház, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)

 • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,

 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,

 • elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Vásárló

 • elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a PlazaMarket Webáruház a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Vásárlónek okozott érdeksérelmet.

 • ha a PlazaMarket Webáruház a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárló a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Vásárló – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a PlazaMarket költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Ha a Vásárló a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a PlazaMarket Webáruház köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve kell elvégezni. A PlazaMarket Webáruháznak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vásárló a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a PlazaMarket Webáruházat terhelik. A PlazaMarket Webáruház a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül a Vásárlót a jótállásból fakadó jogok a 9.1 és a 9.2 pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik. A jótállás nem érinti a Vásárló jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését. Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, a Vásárló Békéltető testületi eljárást kezdeményezhet.

9.1. Hibás termék cseréje / Cserére jogosító igazolás 

Minden esetben a PlazaMarket.hu webáruházhoz kell írásban jelezni ha egy termék meghibásodik, továbbá ha a garanciális ügyintézés során megállapításra kerül, hogy a termék cserére jogosult, a termék cseréjét csak a PlazaMarket.hu webáruház engedélyezheti, bármilyen más csereigazolást nem áll módunkban elfogadni. 


10. Szavatosság

10.1 Kellékszavatosság
A Vásárló a PlazaMarket Webáruház hibás teljesítése esetén a PlazaMarket Webáruházzal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén a Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Vásárló érvényesíteni már nem tudja. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit. A Vásárlóválasztása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a PlazaMarket Webáruház számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a PlazaMarket Webáruház költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
A Vsárló
a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a PlazaMarket Webáruház adott okot. A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a PlazaMarket Webáruházzal. A Vásárló közvetlenül a PlazaMarket Webáruházzal szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket a PlazaMarket Webáruháztól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Vásárló csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vásárló részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a PlazaMarket Webáruház bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vásárlónak felróható okból keletkezett, nem köteles a Vásárló által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. Ha a Vásárló a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

10.2 Termékszavatosság

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vásárlóválasztása szerint – meghatározott kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. A Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti. Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényét a Vásárló
a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. A Vásárló termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.
A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.
A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.11. Felelősség

A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért a PlazaMarket Webáruház nem vállal felelősséget. A Vásárló a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy PlazaMarket Webáruház nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A PlazaMarket Webáruház kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. A Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, A PlzaMarket Webáruház ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett. Az Internet globális jellege miatt a Vásárló elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység a Vásárló államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Vásárlót terheli a felelősség. Amennyiben a Vásárló a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a PlazaMarket Webáruháznak. Amennyiben a PlazaMarket Webáruház jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.


12. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, a szerződés létrejötte


A Vásárló a rendelés

A Vásárló a „Rendelés megerősítés” feliratú gombra kattintva kötelező érvényű és fizetési kötelezettséggel járó ajánlatot tesz a kosárba a termék(ek) megvásárlására, melyet ahogy már korábban írtuk egy jelölőnégyzet kipipálásával fogad el a Vásárló, ezzel a elismeri, hogy elolvasta, megértette és elfogadta az ÁSZF-ben leírtakat. A Vásárló ajánlatának, megrendelésének a PlazaMarket Webáruház-hoz való megérkezése a Vásárló részéről ajánlati kötöttséget eredményez.A Vásárló részéről a megrendelés leadása nem eredményezi a PlazaMarket Webáruház és a Vásárló közötti szerződés létrejöttét. A Vásárló által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a PlzaMarket késedelem nélkül, automatikusan generált e-mail útján, legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a Vásárló részére. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag arról tájékoztatja a Vásárlót, hogy a PlazaMarket Webáruházhoz a megrendelés megérkezett. Vásárló köteles a visszaigazoló e-mailt ellenőrizni, annak tartalmát részletesen áttekinteni, az általa megadott adatok, paraméterek helyességét leellenőrizni. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott adatok, információk okán felmerülő bárminemű probléma, szállítási vagy egyéb többletköltség vagy ellehetetlenülés, késedelem a Vásárlót terheli, az a Vásárló kizárólagos felelőssége.

A vásárlói megrendelés megérkezésének jelen pontban részletezett visszaigazolása nem jelenti a Vásárló ajánlatának elfogadását. A szerződés csak akkor tekinthető megkötött szerződésnek, amikor a PlazaMarket
Webáruház telefonon vagy e-mailben külön értesítést ad a Vásárlónak.

Amennyiben a rendelés elküldését megelőzően a Vásárló termék információs tájékoztatást szeretne,
azt telefonon vagy e-mail útján teheti meg. Ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésre a fentiekben olvasható elérhetőségeken.


13. Termék elérhetősége, rendelkezésre állása


Amennyiben a megrendelt termék nem áll rendelkezésre a rendelés idején, illetve a „rendelhető”-ként feltüntetett termék nem beszerezhető a PlazaMarket Webáruház fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését, ebben az esetben szerződéskötés nem történik. Erről a Vásárló értesítést kap. A megrendelés, vagy annak visszaigazolása akkor tekinthető a PlazaMarket Webáruházhoz vagy a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az a címzett számára hozzáférhetővé válik. Nem terheli a PlazaMarket Webáruházat semmilyen felelősség abban az esetben, amennyiben a visszaigazolás azért nem érkezik meg a Vásárlóhoz, mert hibás e-mail címet adott meg, illetve az e-mail fiók tárhely telítettsége miatt számára nem hozzáférhető. Gumiabroncsok esetében a minimálisan rendelhető mennyiség 2 db, bizonyos termékek esetében 4 db.


14. Termék szállítása


Szállítási díjakról a szállítás menüpontban talál bővebb felvilágosítást.

Szállítást megelőzően a PlazaMarket ügyfélszolgálata elsősorban telefonon egyeztet a Vásárlóval. Amennyiben így a PlazaMarket Webáruháznak nem sikerül felvennie a kapcsolatot a Vásárlóval, e-mail-es értesítést küld.

A PlazaMarket Webáruháznak nem áll módjában meghatározott időpontra szállítani.

Átvételkor miden esetben van lehetőség a termék átvizsgálására, csak úgy vegye át a terméket, hogy meggyőződött a termék sérülés mentességéről, mert az átvétel után sérülés miatti reklamációt nem áll módunkban elfogadni.15. Elállási joga


Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).


Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 1. a terméknek,

 2. több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,

 3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

 4. ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog

 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza

  • Zipro márkájú termékek esetén, amennyiben a csomagolás sérült, hiányos, vagy nincs meg.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a PlazaMarket Webáruház részére. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a PlazaMarket Webáruház részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 16. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben a PlazaMarket Webáruház emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a PlazaMarket Webáruháznak. Ezt követően a PlazaMarket Webáruház intézkedik a termék elszállításáról, gondoskodik a visszaszállítás megszervezéséről, azonban a PlazaMarket Webáruház által megszervezett visszaszállítás költsége a Fogyasztót terheli, a PlazaMarket Webáruház ez esetben az általa megszervezett visszaszállítás költségét nem vállalja át (kivéve ha a PlazaMarket Webáruház vállalta e költségek viselését) a Fogyasztótól, kizárólag segítséget nyújt abban, hogy a Fogyasztónak a visszaszállítás megszervezésével ne kelljen foglalkoznia. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli. Visszaszállítási díj

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a PlazaMarket Webáruház visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is. A PlazaMarket Webáruház jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a PlazaMarket Webáruház, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Ha a Fogyasztó a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését megkötését követően gyakorolja felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a Szolgáltató észszerű költségeit.

A PlazaMarket Webáruház követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, illetve észszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát – megtérítését. A nem Fogyasztónak minősülő vásárlók, az elállást és cserét nem gyakorolhatják.16. Termék információ

EU kezelőpaneles termékek: Elöltöltős és felültöltős mosógépek, amelyeken nem csak piktogram, hanem külföldi szöveg is található.


Beépíthető készülékeket, minden esetben előlap nélkül szállítjuk, a képen feltüntetett előlapok, bútorlapok csak illusztrációk, nem tartozéka a készüléknek.Egyes típusokhoz külön is rendelhető gyári előlapok vannak, de asztalos által készített bútorlappal is befedhetőek.


Megrendelését csak az oldalon keresztül tudja leadni.


A képek csak illusztrációk!
17. Szerzői jogok

A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. PlazaMarket a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a PlazaMarket előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.18. Egyéb rendelkezések

A PlazaMarket internetes áruházában csak háztartásban használatos mennyiségekre vonatkozó rendeléseket szolgál ki.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról a Vásárlókat a Weboldal felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a Weboldal használatának feltétele, hogy a Vásárló a Weboldalon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja.19. Háztartási gép csereprogramNálunk pályázat nélkül is nagy kedvezményekhez juthat ha kiszeretné cserélni régi készülékét, semmi dolga nincsen csak meg kell rendelni a terméket a csereakció kategóriába https://plazamarket.hu/csereakcio


A termék fotóján jobb felső sarokban látható, hogy mennyi az adott készülékre a kedvezmény.

A régi készülék leadása nem kötelező, a kiszállításig eldöntheti, hogy leadja vagy nem a régi készülékét.Az akció 2018.01.08.-tol 2018.02.28.ig tart illetve a készlet erejéig tart. 

20. Black Friday 2018.A Balck Friday időtartama 2018 november 23 -tól 2018 november 25 -ig tart.A Black Friday-ban résztvevő termékekből csak háztartásban használatos mennyiséget szolgálunk ki, max 1 db terméket lehet egyszerre rendelni.A Black Friday időtartalma alatt a szállítási idő meghosszabbodhat, folyamatosan szállítjuk ki a termékeket, melyeket a szállítási napot megelőző napon, telefonon leegyeztetünk.


A Black Friday-ban résztvevő termékekre 1 év garancia van.
21. 4 év garancia


Mit jelent a 4 év teljes körű garancia?


Ez azt jelenti, hogy 4 évig minden rendeltetésszerű használat mellett felmerült meghibásodás javítását mi fizetjük. A gyári garanciát kiegészítjük Garancia Bónusz szolgálatásunkkal, ami 4 évig tart és Önnek ez 0, azaz NULLA forintjába kerül.
A 4 éves garancia minden háztartási nagygépre vonatkozik. Feltétele, hogy a gyári garancia lejárta előtt 1-60 nappal felülvizsgáljuk a készülékét. A felülvizsgálat INGYENES, amit a készülék üzemelési helyén végzünk el, mindössze 7.500 Ft kiszállási díjat kell érte fizetnie. DE a kiszállási díj kifizetésekor kap tőlünk 3.000 Ft értékű vásárlási utalványt, amit bármelyik következő vásárlásakor teljes összegben felhasználhat, úgy mintha készpénzzel fizetne!
A Bónusz Garancia feltétele, hogy a felülvizsgálatra való igényét 45-90 nappal a gyári garancia lejárta előtt be kell jelentenie ügyfélszolgálatunkon. A bejelentést a +36-1-808-9060 telefonon, vagy az ugyfelszolgalat@plazamarket.hu email címen tudja elvégezni.
A gyári garancia 2 évig tart, tehát a 2. év lejárta előtt 45-90 nappal jeleznie kell igényét, hogy az INGYENES Bónusz Garancia szolgáltatásunkat igénybe vehesse! Amennyiben így tesz, akkor 1-60 nappal a gyári garancia lejárta előtt, 7.500 Ft kiszállási díj helyszíni megfizetése után, a kollégáink felülvizsgálják a készülékét, így automatikusan életbe lép a 3. év garancia. Majd a 3. év letelte előtt a fentebb leírt műveletet újra el kell végezni és automatikusan életbe lép a 4. évi Bónusz Garancia.
Amennyiben a fentiek szerint cselekszik, 4 évig nyugodtan alhat, ugyanis 4 ÉV FOLYAMATOS, TELJESKÖRŰ GARANCIÁT kap tűlünk.
A Bónusz Garancia szolgáltatásunkat csak akkor tudja igénybe venni, ha Ön rendelkezik a vásárláskor kiállított számlával és a PlazaMarket által kiállított Garancia jeggyel. A készülék adattáblája nem hiányzik és nem sérült olyan módon, hogy olvashatatlanok legyenek a háztartási gép gyári adatai.
Az okmányokon található adatoknak minden esetben egyezni kell, a készüléken adattábláján található típus és gyári számokkal!
A Bónusz Garancia szolgáltatás megszűnését eredményezi, ha szakszerűtlen szerelés, vagy illetéktelen beavatkozás történik a készüléken.

Kezdete: 2019.04.12.  18:30


A beüzemelés a következő készüléktípusokra vonatkozik: mosógép, mosogatógép, szárítógép, mósó-szárítógép, hűtőszekrény, fagyasztószekrény, fagyasztóláda, tehát minden olyan berendezésre, melyeknél nem kell vízvezetéket szerelni, villanyszerelési és asztalos munkákat, vagy egyéb speciális szakembert igénylő feladatokat végezni.Módosítva: 2019.04.12. 18:23


Biztonságos webáruház
Árukereső.hu Árukereső, a hiteles vásárlási kalauz
Megbízható bolt